architect (vennoot en zaakvoerder)
verzorgt de dagdagelijkse leiding van het bureau. Gestudeerd als architect aan het Henry Van de Velde Instituut te Antwerpen en de Universidad Politecnica de Valencia. Hij studeerde af binnen de studio stedelijkheid met een zoektocht naar de betekenis van dorpstraat/straatdorp, onder begeleiding van Erik Wieërs en Frank Commers. Luis Manuel Zamorano Garrote ging na zijn studies van start bij OSAR architects. Vervolgens werkte hij als projectarchitect in opdracht van enkele gerenommeerde architectenbureaus: B-architecten en AWG architecten te Antwerpen. Vanaf 2008 en tot op heden treedt Luis op als jurylid voor afstudeerprojecten architectuur en interieurarchitectuur op uitnodiging van verschillende Vlaamse architectuurinstituten. Van 2013 tot 2018 doceerde hij aan Syntra AB waar ‘Planlezen, bouwbegrippen en terminologie’ en ‘Bouwkunde & technologie’ tot zijn lessenpakket behoorden. Binnen het bureau coördineert hij, als zaakvoerder, de lopende en toekomstige projecten (algemeen bureaumanagement), waarbij de nadruk sterk ligt op het ontwerpend onderzoek en procesevaluatie. Sinds 2017 is Luis Zamorano Garrote actief voor de beroepsgroep als ondervoorzitter van de Provinciale Raad Antwerpen van de Orde Van Architecten.

architect (vennoot en zaakvoerder)
verzorgt sinds januari 2014 mee de dagdagelijkse leiding van het bureau. Gestudeerd als architect aan het Henry Van de Velde Instituut te Antwerpen en de Technische Universiteit te Delft. Hij studeerde af met onderscheiding binnen de studio stedelijkheid, met een onderzoek naar typologieën in de scholenbouw onder begeleiding van Geert Driesen. Herbestemming van bestaand erfgoed d.m.v. een nieuwe openbare functie, met inbegrip van de per definitie bouwfysisch ongeschikte gebouwschil vormden een uitgangspunt voor het afstudeerproject. Jan Degeeter werkte de voorbije jaren als projectarchitect voor het gerenommeerde architectenbureau AWG architecten te Antwerpen. Hij staat binnen het bureau, als zaakvoerder, mee in voor het bureaumanagement. Zijn nadruk ligt op het ontwerpend onderzoek en procesevaluatie, met integratie van alle geldende normen inzake brandveiligheid en toegankelijkheid. Sinds 2017 doceert Jan Degeeter als praktijkassistent Initiatie Ontwerpen en Architectonisch Ontwerpen aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Architectuur.

architect (sinds februari 2018)
studeerde in 2015 met onderscheiding af als Master of Science in de architectuur aan de Universiteit van Antwerpen. Haar masterproef, onder begeleiding van Fille Hanjoul, behandelde de uitdagende ontwerpopdracht van het heroriënteren van een sloppenwijk in Casablanca, Marokko, op een duurzame wijze. Bijkomend behaalde ze in 2016 een Master of Science in Design and Digital Media aan de University of Edinburgh te Schotland. De in deze studie verworven kennis over data-visualisatie komt ook in het architectenberoep dagelijks van pas. Haar stage ging van start bij architectenbureau Stam Architecten te Antwerpen dat zich voornamelijk in lage-energie woningen in houtskeletbouw specialiseert.

meubel- en grafisch ontwerper (sinds oktober 2018)
behaalde haar Master in Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp en vervolgde dit met een BanaBa Meubelontwerp VOMO aan Thomas More Mechelen in 2015. Haar eindproef “MOOV”, een stoel die menselijke beweging omzet in electriciteit, wekte internationale interesse. Stages bij reclamebureau TBWA Brussel en designbureau Klein Agency Antwerpen zette de toon voor een zelfstandig ontwerpbureau waarbij handgemaakte meubels en projecten op maat voorop staan. In 2016 voegde ze daar met veel plezier een functie van freelance meubel – en productontwerper voor Serax België aan toe.

stagiair architect (sinds maart 2020)
studeerde in 2019 af als Master of Science in de architectuur aan de Universiteit van Antwerpen. 

administratief medewerkster (sinds juni 2019)
leidt onze administratie in goede banen en is te bereiken via administratie@enofstudio.eu.